Visual Ajax index section

not working, must fix

6_mnav5.jpg
 Djuve 
7_mnav5.jpg
 LinkskursivMuller 
10_mnav3.jpg
 Backgrounded 
11_mnav3.jpg
 Column slideshow 
12_mnav3.jpg
 Crabs 
13_mnav5.jpg
 Deux column 
14_mnav5.jpg
 Grow 
15_mnav5.jpg
 Grow no title 
16_mnav3.jpg
 Horizontal 
17_mnav5.jpg
 Iwakami 3 
18_mnav5.jpg
 Multicolumn 
19_mnav5.jpg
 No thumbs with captions 
20_mnav5.jpg
 Over and over - lazy 
21_mnav5.jpg
 Over and over 
22_mnav5.jpg
 Slider 
24_mnav5.jpg
 SliderPro 
25_mnav5.jpg
 SliderPro auto 
26_mnav5.jpg
 Slideshow thumbs 
27_mnav5.jpg
 Slideshow 
28_mnav5.jpg
 Slideshow with text below 
29_mnav5.jpg
 Thickbox/Wobblebox 
33_mnav5.jpg
 Fancybox 
34_mnav5.jpg
 Djuve 2 
35_mnav5.jpg
 Slider float left 
40_mnav5.jpg
 Multicolumn timthumb section 
46_vd640_v2.gif
 Video horizontal 
49_mnav3.jpg
 Supersized 
60_mnav3.jpg
 Slideshow with pagination 
61_mnav3.jpg
 Over and over - JAIL 
63_mnav5.jpg
 Multicolumn timbtumb with fancybox